Výzva

Národní záchranný plán pro Šumavu

může vzniknout jen díky podpoře senátorů a poslanců, kterým můžete i vy zaslat dopis s výzvou (návod je v sekci "Připojte se"). Všechny ostatní kroky, o kterých jsme věděli, jsme totiž již učinili a nic se nestalo.

Náš návrh NÁRODNÍHO ZÁCHRANNÉHO PLÁNU PRO ŠUMAVU zahrnuje:

 • stanovení záchrany Šumavy jako národního zájmu a jako priority zákonodárné a výkonné moci v ČR
 • okamžité pozastavení pravomocí Správy NP Šumava a její podřízení Radě parku, která převezme okamžitou kontrolu nad Správou NPŠ do doby přijetí nové zákonné úpravy. Rada bude tvořena ze zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR (bude-li ještě fungovat jako samostatný orgán státní správy), Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Lesů ČR, krajů, šumavských obcí, šumavských zemědělců přímo hospodařících na území parku, podnikatelů vykonávající činnost na území parku a spolků s působností i sídlem na území parku
 • zrušení novely zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017
 • novou úpravu zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/92 Sb. ve znění před novelizací z r.2017, která zajistí:
  • zabránění vzniku dalších škod na přírodním bohatství a majetku ČR
  • nápravu současného stavu
 • vytvoření nového zákona o Šumavě jako o vysokoenergetickém parku České Země jako nový právní status Šumavy
 • přijetí novely zákona o veřejných zakázkách, který ve svém znění nyní znamená, že práce je zadávána pouze těm, kteří nabídnou tu nejnižší cenu, a to bude vždy na úkor kvality. Šumava potřebuje, aby na její záchraně pracovali především ti, kteří na Šumavě žijí a pracují
 • ustanovení komise pro záchranu Šumavy, jejímž úkolem bude zajistit splnění výše uvedených bodů napříč všemi zodpovědnými orgány státní moci ČR.

Kontakty

 • Email: info@pravdaosumave.cz

Příspěvky

Z fotodokumentace

fotodokumentace paticka 01

fotodokumentace paticka 02

fotodokumentace paticka 03

fotodokumentace paticka 04

fotodokumentace paticka 05

fotodokumentace paticka 06

fotodokumentace paticka 01 mobile

fotodokumentace paticka 02 mobile

fotodokumentace paticka 03 mobile

fotodokumentace paticka 04 mobile

fotodokumentace paticka 05 mobile

fotodokumentace paticka 06 mobile