Vize nezničené Šumavy

Vize nezničené Šumavy budoucnosti

Jedná se o vizi Šumavy jako vysokoenergetického parku České země! Tedy vskutku národního:

 • je to nově s láskou opečované území, kterému se vrátilo sebevědomí
 • kde se s rozvahou a péčí hospodaří v lesích
 • kde louky jsou navráceny svému účelu, pečlivě obhospodařené, s volně – v dřevěných ohradách – se pasoucími malými stády oveček, koní i krav
 • kde většina místních obyvatel pracuje na údržbě a péči o národní park (a ne aby v tendrech a minitendrech získávali zakázky firmy mimo území Šumavy)
 • je to území, které není závislé na turistech, ale v němž jsou vítání všichni, kteří obdivují krásu Šumavy a kteří i bez dohledu dodržují klidový řád parku, ale kteří nepotřebují informační centra, nákladně – i přes mokřady – budované cyklostezky a jiné, čistou přírodu narušující, “moderní” vlivy
 • kde dobře funguje Nová Správa NP:
 • která především hájí zájmy Země a která napomáhá, nikoli trestá ty, kteří na území parku hospodaří a o cokoli pečují
 • jejíž pracovníci na území parku žijí a tedy vědí z vlastní zkušenosti, co obnáší život Šumavy
 • která je garantem všech odborných prací, jež je třeba na území parku konat, má potřebnou techniku i kvalifikované pracovníky k ní
 • zajišťuje formou služeb ty činnosti na území parku, které nelze efektivně provozovat z pozice soukromníka
 • pomáhá a to nejen formou posudků či projektů, ale především konkrétně ve hmotě těm, kteří dlouhodobě dobře hospodaří či jinak pečují o území parku

  Kde celý národní park je veřejným územím, natolik opečovaným a vyzařujícím velmi vysokou energetickou úroveň, že si v něm nikdo z návštěvníků nedovolí nic poškozovat ani ničit.

Kontakty

 • Email: info@pravdaosumave.cz

Příspěvky

Z fotodokumentace

fotodokumentace paticka 01

fotodokumentace paticka 02

fotodokumentace paticka 03

fotodokumentace paticka 04

fotodokumentace paticka 05

fotodokumentace paticka 06

fotodokumentace paticka 01 mobile

fotodokumentace paticka 02 mobile

fotodokumentace paticka 03 mobile

fotodokumentace paticka 04 mobile

fotodokumentace paticka 05 mobile

fotodokumentace paticka 06 mobile