Připojte se

Ke vzniku Národního záchranného plánu můžete přispět i vy! Svým zájmem! Svým vyjádřením se, že vám současný stav není lhostejný! Všechny kroky, které má občan ČR jako jednotlivec k dispozici, jsme vyzkoušeli (oslovili jsme všechny poslance Parlamentu ČR peticí a opakovaně dopisy, Ombudsmana, Nejvyšší kontrolní úřad, senátory Parlamentu ČR, opakovaně prezidenta republiky a též opakovaně Evropskou komisi) a zjistili, že státní orgány je v lepším případě zaevidují (případ petice) či zcela ignorují. A v případě, že na ně odpovědí, nestane se nic. Protože žádnou takovou povinnost jim zákonodárce neurčil a pochopitelně ji neurčil ani sobě. Proto se domníváme, že jedině apel velkého až velmi velkého počtu občanů ČR už nebude možné ignorovat a zřejmě bude tímto způsobem možno podpořit i případná rozhodnutí soudní moci v otázkách porušování ústavnosti i vzniku škod velkého rozsahu na majetku českého státu, tak jak tomu v případě Šumavy je.

Proto naše výzva: Připojte se oslovením svých zástupců v Senátu a Poslanecké sněmovně, kterým můžete zaslat email s textem, jehož návrh přikládáme (dopis senátorovi, dopis poslanci), který si zde zkopírujte a vytiskněte v případě posílání klasického dopisu či zkopírujte do emailu. 

Kontakt na senátora naleznete zde. U jména senátora je uvedena jeho emailová adresa, případně jeho internetové stránky, kde najdete sekci „Kontakt“ s emailovou adresou. Chcete-li nejprve zjistit svůj volební obvod, zadejte do vyhledávače, který běžně používáte, „volební obvod“ a jméno vaší obce, abyste název obvodu nalezli.

Kontakt na poslance po volbách 2017 naleznete zde. Na stránce se jménem poslance v sekci „Kontaktní informace“ je ikona poštovní obálky s textem „napište mi“ – proklikem se dostanete na emailovou adresu poslance.

 

DOPIS SENÁTOROVI

Návrh dopisu senátorovi

Vážený pane senátore, vážená paní senátorko,

Obracím se na Vás jako na zástupce mého volebního obvodu, tedy mne samotného/samotné, v Senátu Parlamentu České republiky s následující žádostí:

Jsem znepokojen/znepokojena situací vzniklou schválením novely zákona o ochraně přírody a krajiny v Parlamentu ČR v dubnu 2017, konkrétně tím, že novela umožňuje nadále a v ještě větším rozsahu legálně ničit vzácné území naší země -  Šumavu - a toto ničení umožňuje z prostředků nás, občanů České republiky. Dále jsem znepokojen/znepokojena tím, že se nikdo z orgánů zákonodárné, výkonné ani soudní moci nezabývá ani škodami již vzniklými na Šumavě, ani jejich příčinami!

Naléhavě Vás žádám, abyste se zasadil o nápravu výše uvedeného. Žádám Vás, abyste předložil podnět ke vzniku Národního záchranného plánu pro Šumavu, který bude obsahovat následující body:

 • stanovení záchrany Šumavy jako národního zájmu a jako priority zákonodárné a výkonné moci v ČR
 • okamžité pozastavení pravomocí Správy NP Šumava a její podřízení Radě parku, která převezme okamžitou kontrolu nad Správou NPŠ do doby přijetí nové zákonné úpravy. Rada bude tvořena ze zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR (bude-li ještě fungovat jako samostatný orgán státní správy), Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Lesů ČR, krajů, šumavských obcí, šumavských zemědělců přímo hospodařících na území parku, podnikatelů vykonávající činnost na území parku a spolků s působností i sídlem na území parku
 • zrušení novely zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017
 • novou úpravu zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/92 Sb. ve znění před novelizací z r.2017, která zajistí:
  • zabránění vzniku dalších škod na přírodním bohatství a majetku ČR
  • nápravu současného stavu
 • vytvoření nového zákona o Šumavě jako o vysokoenergetickém parku České Země jako nový právní status Šumavy
 • přijetí novely zákona o veřejných zakázkách, který ve svém znění nyní znamená, že práce je zadávána pouze těm, kteří nabídnou tu nejnižší cenu, a to bude vždy na úkor kvality. Šumava potřebuje, aby na její záchraně pracovali především ti, kteří na Šumavě žijí a pracují
 • ustanovení komise pro záchranu Šumavy, jejímž úkolem bude zajistit splnění výše uvedených bodů napříč všemi zodpovědnými orgány státní moci ČR.

Pane senátore/paní senátorko, uvědomte mne, jak s  mojí žádostí naložíte a kdy podnět předložíte.

Děkuji Vám.

[Vaše jméno a příjmení]

 

DOPIS POSLANCI

Návrh dopisu poslanci

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,

Obracím se na Vás jako na svého zástupce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s následující žádostí:

Jsem znepokojen/znepokojena situací vzniklou schválením novely zákona o ochraně přírody a krajiny v Parlamentu ČR v dubnu 2017, konkrétně tím, že novela umožňuje nadále a v ještě větším rozsahu legálně ničit vzácné území naší země -  Šumavu - a toto ničení umožňuje z prostředků nás, občanů České republiky. Dále jsem znepokojen/znepokojena tím, že se nikdo z orgánů zákonodárné, výkonné ani soudní moci nezabývá ani škodami již vzniklými na Šumavě, ani jejich příčinami!

Naléhavě Vás žádám, abyste se zasadil o nápravu výše uvedeného. Žádám Vás, abyste předložil podnět ke vzniku Národního záchranného plánu pro Šumavu, který bude obsahovat následující body:

 • stanovení záchrany Šumavy jako národního zájmu a jako priority zákonodárné a výkonné moci v ČR
 • okamžité pozastavení pravomocí Správy NP Šumava a její podřízení Radě parku, která převezme okamžitou kontrolu nad Správou NPŠ do doby přijetí nové zákonné úpravy. Rada bude tvořena ze zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR (bude-li ještě fungovat jako samostatný orgán státní správy), Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Lesů ČR, krajů, šumavských obcí, šumavských zemědělců přímo hospodařících na území parku, podnikatelů vykonávající činnost na území parku a spolků s působností i sídlem na území parku
 • zrušení novely zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017
 • novou úpravu zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/92 Sb. ve znění před novelizací z r.2017, která zajistí:
  • zabránění vzniku dalších škod na přírodním bohatství a majetku ČR
  • nápravu současného stavu
 • vytvoření nového zákona o Šumavě jako o vysokoenergetickém parku České Země jako nový právní status Šumavy
 • přijetí novely zákona o veřejných zakázkách, který ve svém znění nyní znamená, že práce je zadávána pouze těm, kteří nabídnou tu nejnižší cenu, a to bude vždy na úkor kvality. Šumava potřebuje, aby na její záchraně pracovali především ti, kteří na Šumavě žijí a pracují
 • ustanovení komise pro záchranu Šumavy, jejímž úkolem bude zajistit splnění výše uvedených bodů napříč všemi zodpovědnými orgány státní moci ČR.

Pane poslanče, paní poslankyně, uvědomte mne, jak s  mojí žádostí naložíte a kdy podnět předložíte.

Děkuji Vám.

[Vaše jméno a příjmení]

 

Kontakty

 • Email: info@pravdaosumave.cz

Příspěvky

Z fotodokumentace

fotodokumentace paticka 01

fotodokumentace paticka 02

fotodokumentace paticka 03

fotodokumentace paticka 04

fotodokumentace paticka 05

fotodokumentace paticka 06

fotodokumentace paticka 01 mobile

fotodokumentace paticka 02 mobile

fotodokumentace paticka 03 mobile

fotodokumentace paticka 04 mobile

fotodokumentace paticka 05 mobile

fotodokumentace paticka 06 mobile