Úvodní text

Vzhledem k současnému stavu zničení Šumavy, si dovolíme touto cestou ozřejmit co nejpravdivěji a uceleně souvislosti, které se jinak ztrácí mezi názory a zájmy, které na sebe strhávají pozornost! A mezitím se stav přírody na Šumavě, speciálně na území NPŠ, zhoršuje natolik, že lze bez nadsázky říci, že tato mimořádně vzácná lokalita energeticky umírá!

Proto podpořte vznik NÁRODNÍHO ZÁCHRANNÉHO PLÁNU PRO ŠUMAVU zasláním dopisu svému senátorovi i poslanci - podrobnosti naleznete pod odkazem "Připojte se". Výzva

Toto rozsáhlé, neošetřené území, se nachází především na vrcholových a tedy nejcennějších, co do úrovně energií, partiích šumavských hor.
Kde je možné vidět suché, stojící, zlámané, vyvrácené stromy halabala ležící a mezi tím nově rostoucí nálety stromů, které budou mít sotva kdy šanci obnovit vysoké energetické hodnoty bez mimořádně velkého přispění lidí.

Rozhodnutí nechat toto území bez patřičného zásahu bude znamenat, že se takto zničené území bude Šumavou šířit, ale též je to vývojový krok zpět a přinese následky, které se velmi citelně dotknou všech žijících lidí nejen na Šumavě, ale i v České republice.
A jen někteří tuší, že i ostatních na celé planetě.

Domníváme se, že je dost těch, kterým stav přírody není lhostejný!
A rádi podpoří svým hlasem cokoli, co se jen trochu tváří, že za zachování přírody bojuje.
Ale za přírodu se nemusí bojovat. Alespoň ne tak, jak se doposud činí.
Příroda potřebuje jedno jediné a to je láskyplná péče!

Proto slyšte pravdu ověřenou dostatečně dlouhou praxí:
Co potřebuje příroda?

  • Potřebuje lidské ručičky, které se vloží do díla.
  • Potřebuje lásku a intuitivní napojení, aby se dělalo správně to, co je třeba a kdy je třeba.
  • Tedy dělat to, co předjímá nejlepší budoucí výsledek.
  • A proto je třeba ještě doplnit – zodpovědnost!

Tam, kde je koncentrace lidí stále malá, tam si příroda může ve své ucelenosti ještě pomoci sama, ale zde se hovoří o lokalitě velmi vzácné uprostřed již značně zalidněné Evropy.

V Národním parku Šumava je zapotřebí takto ošetřit lesy i bezlesí, tedy louky a vodu!  

Aby byly zachovány pro budoucnost LESY - potřebují nyní především očistu!
LOUKY - potřebují především každoroční vhodnou údržbu!      
VODA - potřebuje především úctu! S úctou ji užívat, s úctou a láskou o ni pečovat.

To, co se děje na území NPŠ potřebuje být změněno, navzdory deklarovanému přesvědčení Správy, že se stará o ochranu přírody. Protože to, co na území NPŠ vzniklo, by vzniknout nemuselo.
Pro prosazení změny bude však zapotřebí opravdu velmi silný impulz, který pohne vývojem.
Zvláštní nezájem státní správy o toto území navozuje dojem, že zájem nemá nikdo!
My však věříme, že zájem by byl veliký, kdyby...
Kdyby nebylo tolik zmatku a nejasností z toho, co se dostane na veřejnost, viz: pořady v TV, články komentátorů objektivně neseznámených s tematikou, matoucí výroky politiků i zástupců obcí a též “ochránců” přírody, a jiných... A tak je mnoho povyku a boje o zachování přírody na Šumavě i jinde a vše dostává jediný cíl - prosazování divočiny, aniž by bylo jasné, co tento pojem bude v konečném důsledku znamenat. Tyto různé směry názorů jaksi nedokáží nalézt “společnou řeč”, což se dá vysvětlit pouze rozdílností vibračních úrovní vědomí, což je pojem, který je zatím všeobecně neznámý.
Proto též vzniká mnohé matení pojmů a dojmů, ze kterých veřejnost nemůže poznat, kde je pravda.
A přitom jediné, co může opravdu něco změnit k lepšímu, je zájem lidí, probuzený vnitřním pocitem, že pravda je jim již známá.

To platí v obecném slova smyslu. A proto je našim hlavním cílem a přáním:
Probudit pozitivní zájem veřejnosti!
Probudit soucit lidí s přírodou!
Probudit srdce národa!                                         

Šumava je mimořádné místo samo o sobě a aby bylo možné souvisle o situaci zde něco říci, nestačí opakovaná návštěva, je třeba na Šumavě dlouhodobě žít a spolupracovat se zdejší přírodou. Pozorovat vše otevřenýma očima, vidět co se mění a co ne. Vnímat ji všemi smysly. Učit se a naslouchat zákonitostem krajiny a pak uznáním síly přírodních principů je i následovat. Tedy vykonat co je třeba, kdy je třeba!
Musí se ale také znát, jak funguje Správa NPŠ a též dobře pochopit znění Novely zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy pochopit co je v sázce, bude-li péče o Šumavu pokračovat navoleným směrem.
A to vše proto, aby se mohla napsat pravda tak, jak je veřejnosti neznámá!

Tato je obsahem hlavních příspěvků:

PRAVDA O ŠUMAVĚ AUTENTICKÁ
PRAVDA O ŠUMAVĚ Z POHLEDU DOKUMENTARISTY
PRAVDA O ŠUMAVĚ MĚNÍ POHLED NA ŽIVOT I PROFESI

Kontakty

  • Email: info@pravdaosumave.cz

Příspěvky

Z fotodokumentace

fotodokumentace paticka 01

fotodokumentace paticka 02

fotodokumentace paticka 03

fotodokumentace paticka 04

fotodokumentace paticka 05

fotodokumentace paticka 06

fotodokumentace paticka 01 mobile

fotodokumentace paticka 02 mobile

fotodokumentace paticka 03 mobile

fotodokumentace paticka 04 mobile

fotodokumentace paticka 05 mobile

fotodokumentace paticka 06 mobile